انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

تبلیغات

کاربران گرامی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی  ( سازمان ها ، شرکت ها و ... ) جهت معرفی خدمات خود در این پایگاه می توانند درخواست خود را
به : ads@ioha.ir
ارسال نمایند.

مشاوره علمی

انجمن علمی بهداشت کار ایران آماده ارائه مشاوره علمی به سازمان ها ، نهاد ها ، کارخانجات و ... می باشد . بدین منظور لازم است نهاد متقاضی در خواست خود را به : consultation@ioha.ir
ارسال نماید .

آموزش

انجمن علمی بهداشت کار ایران آموزش های تخصصی و عمومی خود را در قالب دروس ، سمینار های برخط (وبینار) و کارگاه های آموزشی ارائه می نماید . جزئیات برگزاری موارد فوق از طریق همین سایت اطلاع رسانی می گردد.

دریافت مقاله

هیئت تحریریه مجله IJOH آماده دریافت مقالات جهت بررسی و چاپ در مجله از طریق آدرس زیر می باشد.

Email : ijoh@ioha.ir

URL : http://ijoh.tums.ac.ir

بهداشت حرفه ای

در این بخش کوشیده شده است تا با بهداشت حرفه ای اندکی بیشتر آشنا شویم.

تابلو اعلانات

برگزاری اولین نشست هیأت مدیره جدید انجمن
اولین نشست هیأت مدیره جدید انجمن بهداشت کار ایران در تاریخ 17 تیرماه 98 در محل انجمن واقع در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید. بر اساس آرای اتخاذ شده از اعضای هیأت مدیره انجمن، سمت اعضا به صورت زیر تعیین و تصویب گردید:

رئیس: خانم دکتر فریده گلبابایی
دبیر: آقای دکتر محمد رضا منظم اسماعیل پور
نائب رئیس: آقای دکتر ایرج محمدفام
خزانه دار: آقای دکتر حسن صادقی نائینی
عضو هیأت مدیره: آقای دکتر مسعود ریسمانچیان
بازرس: آقای مهندس میرغنی سیدصومعه


یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کاردستورالعمل نگارش مقاله در مجله IJOH


ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155