انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

شعب انجمن بهداشت کار ایران به شرح زیر می باشد:

شعبه اصفهان:اولین جلسه مجمع شورای انجمن بهداشت کار ایران با موضوع تاسیس شعبه اصفهان در مورخه 97/11/1با حضور 27 نفراز اعضا تشکیل گردید.توضیحات آیین نامه تاسیس شعب استانی انجمن توسط خانم دکتر گلبابایی،کاندیدهای عضویت در هیئت مدیره به تعداد 7 نفرو3 نفر بازرس مشخص و نتیجه ارا به شرح زیر گردید:

اعضای هیئت مدیره:

دکتر مسعود ریسمانچیان (عضو رسمی) _ مهندس امیر حسین ملاآقا بابائی (عضورسمی)_مهندس مجید فرجی(عضورسمی)_دکتر حبیب اله دهقان(عضورسمی)_مهندس مرضیه استادی (عضورسمی)_مهندس مهدی فالوِئی (عضوالبدل)_

دکترساراکریمی(بازرس اصلی)-مهندس مهناز شاکریان(بازرس علی البدل)

شعبه گیلان:اولین جلسه انجمن علمی بهداشت کار ایران شعبه استان گیلان در تاریخ 93/11/25 در دانشکده بهداشت رشت با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل گردید 

دکتر مهدی جهانگیر بلورچیان(مسئول شعبه)_مهندس سید محمد جواد گل حسینی_مهندس علیرضا اعتمادی دیلمی(دبیر شعبه)_دکتر محمود حیدری(خزانه دار شعبه)_مهندس الیاس گلپرست_مهندس ابراهیم آزادگان_مهندس سید حمید روحانی

 

 

 

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155