انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

1-دانشکده بهداشت حرفه ای و محیط دانشگاه تورنتو کانادا                                                           

2-دانشکده بهداشت حرفه ی ومحیط دنشگاه اوکلاهما امریکا

3-دانشکده بهداشت حرفه ای دانشگاه کبک کانادا                                                                       

4-دانشکده بهداشت دانشگاه پوردو امریکا

5-دانشکده بهداشت حرفه ومحیط دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا                                                             

6-دانشکده بهداشت دانشگاه فلوریدا جنوبی 

7-دانشکده بهداشت و مدیریت محیط زیست دانشگاه میدلکس لندن                                                       

8-دانشکده بهداشت دانشگاه تگزاس امریکا

9-داانشکده بهداشت حرفه ای دانشگاه بیرمنگام لندن                                                                     

10-دانشکده بهداشت دانشگاه تولدو امریکا

11-دانشکده بهداشت حرفه ای دانشگاه گرینویچ لندن                                                                     

12-دانشکده بهداشت دانشگاه یوتا امریکا

13-دانشکده بهداشت حرفه ای دانشگاه منچستر لندن                                                                         

14-دانشکده بهداشت دانشگاه میسوری مرکزی امریکا

15-دانشکده بهداشت حرفه ای و محیط زیست دانشگاه آریزونا آمریکا                                                   

16-دانشکده بهداشت سیتی نیویورک امریکا

17-دانشکده بهداشت حرفه ای دانشگاه کالیفرنیا امریکا                                                                       

18-دانشکده بهداشت حرفه ای دانشگاه میشیگان امریکا

19-دانشکده بهداشت حرفه دانشگاه آلبامای شمالی امریکا

20-دانشکده بهداشت دانشگاه ادیت کاوان استرالیا

21-دانشکده بهداشت دانشگاه ولونگنگ استرالیا

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155