انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران
dr.mohammad fam   انجمن علمی بهداشت کار ایران   انجمن علمی بهداشت کار ایران
دبیر   نایب رئیس   رئیس
ایرج محمدفام

دکترای محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی همدان

تلفن : 88951390 - 009821

فکس : 88951390 - 009821

پست الکترونیکی :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

   پروین نصیری

دکترای فیزیک

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن :88951390 - 009821

فکس : 88951390 - 009821

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

   فریده گلبابائی

دکترای بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن : 88951390 - 009821

فکس : 88951390 - 009821

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

mr.seyed some   dr.monazzam   انجمن علمی بهداشت کار ایران
 بازرس    عضو    خزانه دار
میرغنی سیدصومعه

HSE کارشناس ارشد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن :88951390 - 009821

فکس : 88951390 - 009821

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  محمدرضا منظم اسمعیل پور

دکترای بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن :88951390 - 009821

فکس : 88951390 - 009821

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   جبرائیل نسل سراجی

دکترای بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن : 88951390 - 009821

فکس : 88951390 - 009821

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

     dr.karimi  

 

dr.mazloomi

     عضو   عضو
   

علی کریمی

دکترای بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن : 88951390 - 009821

فکس : 88951390 - 009821

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :پست الکترونیکی
 

عادل مظلومی

دکترای ارگونومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن : 88951390 - 009821

فکس : 88951390 - 009821

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :پست الکترونیکی

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155