انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران
dr.mohammad fam   dr.monazzam   انجمن علمی بهداشت کار ایران
نائب رئیس   دبیر   رئیس
ایرج محمدفام

دکترای محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی همدان

تلفن : 88992664 - 009821

فکس : 88954781 - 009821

پست الکترونیکی :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

  محمدرضا منظم اسمعیل پور

دکترای بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن :88992664 - 009821

فکس : 88954781 - 009821

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  
   فریده گلبابائی

دکترای بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن : 88992664 - 009821

فکس : 88954781 - 009821

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

mr.seyed some        
 بازرس    عضو    خزانه دار
میرغنی سیدصومعه

HSE کارشناس ارشد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن :88992664 - 009821

فکس : 88954781 - 009821

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  مسعود ریسمانچیان

دکترای بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن :88992664 - 009821

فکس : 88954781 - 009821

پست الکترونیکی : rismanchian@hlth.mui.ac.ir

   حسن صادقی نائینی

دکترای برنامه ریزی محیط زیست

دانشگاه علم وصنعت ایران

تلفن : 88992664 - 009821

فکس : 88954781 - 009821

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

       

 

dr.mazloomi

     عضو   عضو
   

هانیه اخلاص

کارشناسی ارشد HSE

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن : 88951390 - 009821

فکس : 88951390 - 009821

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :پست الکترونیکی
 

عادل مظلومی

دکترای ارگونومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن : 88992664 - 009821

فکس : 88954781 - 009821

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید :پست الکترونیکی

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155

آخرین مطالب