انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

تصاویر بیست و پنجمین جشنواره رازی (23 دی ماه 98)

 

razi 1 3

 

razi 1 1

 

razi 1 2

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155

آخرین مطالب