انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

انجمن علمی بهداشت کار ایران در یکی از اولین اهداف علمی خود، اقدام به تاسیس اولین مجله علمی بین المللی به زبان انگلیسی در زمینه بهداشت حرفه ای در ایران نموده است. این اقدام در پاسخ به تمایل قلبی جامعه علمی بهداشت حرفه ای کشور طی سالیان اخیر بوده که امید است بتوانیم این هدف را که نیل به آن با همت برخی از همکاران محترم دانشگاهی آغاز شده با کمک و مشارکت کلیه محققان و دانش پژوهان محترم ملی و بین المللی در راستای تحقق و دستیابی به آرمان های علمی، کشورمان به سرانجام برسانیم.این مجله در تمام حوزه های مرتبط به عوامل موثر بر کیفیت زندگی شغلی انسان (بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی، روانی، اجتماعی و ...) ،مقاله دریافت می کند. این مقالات می توانند در قالب نتایج پژوهش های علمی، میدانی، مروری، گزارشهای موردی و نامه به سردبیر ارائه گردد.جهت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه نگارش و ارسال مقالات و همچنین دسترسی به آرشیو مقالات چاپ نشده پژوهشگران می توانند از لینک زیر استفاده کنند:

IJOH

مدیر مسئول : دکتر فریده گلبابائی

سردبیر : دکتر عادل مظلومی

مدیر اجرائی : دکتر محمد رضا منظم اسمعیل پور

ویراستار : دکتر رکنی

اعضاء هیئت تحریریه داخل کشور

دکتر فریده گلبابائی

دکتر سید جمال الدین شاه طاهری

دکتر پروین نصیری

دکتر علی اصغر فرشاد

دکتر مهدی قاسمخانی

دکتر علیرضا چوبینه

دکتر مسعود یونسیان

دکتر مسعود نقاب

دکتر شهناز باکند

اعضاء هیئت تحریریه خارج از کشور

Prof.Chris Winder

Prof.F.A.Khanzadeh

Prof.Irene Jensen

Prof.H.Shahnavaz

Associate Professor Dan Norback

Associate Professor Gunilla Wieslander

Associate Professor Dan Norback

Dr.D.Stevenson

vingard

lam

هیئت مشاوران

دکتر جبرائیل نسل سراجی

دکتر عبدالرحمن بهرامی

دکتر ابوالفضل برخورداری

دکتر مصطفی غفاری

دکتر احسان اله حبیبی

دکتر مظاهری

دکتر منصور رضازاده آذری

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155