انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

یکی از فعالیت های دبیرخانه ISO، تدوین استاندارد ملی ایزو 45001 می باشد. در حال حاضر جلسات تدوین این استاندارد در گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برگزاری بوده و به زودی متن استاندارد جهت تصویب در کمیته ملی استاندارد ارسال خواهد شد.

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی در قالب استاندارد OHSAS 18001 تاکنون در سازمان‌ها مورداستفاده قرارگرفته است با توجه به استقبال سازمان‌ها از این استاندارد سازمان ISO،  کار تدوین این استاندارد  سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی را در سال 2013 شروع نموده و نسخه نهایی استاندارد ISO 45001 در March 2018 منتشر شده است.

استاندارد ایزو 45001، مطابق ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت از ساختار ده بندی تشکیل‌شده است و به‌راحتی با سایر استانداردهای مدیریتی نظیر استاندارد ISO 9001:2015 و استاندارد ISO 14001:2015 یکپارچه سازی می شود.

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155