انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

احتراماً به استحضار می رساند "پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی" "5th International Reliability and Safety Engineering Conference (IRSEC2018)گeliability and Safety Engineering Conference (IRSEC2018)لیت اطمینان و ایمنی" "" در تاریخ 21-19 اردیبهشت ماه سال 1397 در دانشگاه شیراز با هدف فراهم آوردن امکان هم اندیشی و تبادل نظر بین محققان صنعت و دانشگاه جهت بهره گیری از ظرفیت علمی کشور به منظور نهادینه کردن کاربردهای مهندسی ایمنی و قابلیت اطمینان در کلیه زمینه های مورد نیاز کشور برگزار خواهد شد.

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155