انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

مقابله با کرونا ویروس جدید

با توجه به شرایط پیش آمده در خصوص کرونا ویروس جدید و در راستای حفظ سلامتیکلیه هموطنان عزیز، انجمن علمی بهداشت کار ایران راهنمای زیر را جهت افزایش آگاهی در خصوص مقابله با این ویروس تدوین نموده است. امید استاساتید محترم، همکاران گرامی و دانشجویان عزیزضمن توجه به سلامتﺧﻮﺩ،ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻰدر مقابل کرونا ویروسرا در اختیار سایر دوستان و نزدیکان خود نیز قرار دهند

 مقابله با کرونا ویروس جدید

# همه_باهم_کرونا_را_شکست_می دهیم.

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155

آخرین مطالب